Responses to the HLAP public consultation

Responses to the HLAP public consultation were as follows:
1  30 May 2019  Pacific Community
 2  30 May 2019  Republic of Korea
3  30 May 2019  Cuba
4  31 May 2019  Jamaica
5  31 May 2019  Guatemala
6  31 May 2019  Argentina
7  31 May 2019  Tonga
8  31 May 2019  Canada
9  31 May 2019  Germany
10  31 May 2019  China
11  31 May 2019  SJTU-Centre for Polar and Deep Ocean Development
EN | CH
12  31 May 2019  DOSI
13  3 June 2019  Singapore
14  5 June 2019  COMRA
15  8 June 2019  Philippines